Ángeles Alvariño, un Ronsel de Ardora

Ángeles Alvariño, un Ronsel de Ardora

Dende a Secretaria Xeral da Igualdade apoiase a difusión de mulleres senlleiras e relevantes galegas (atendendo especialmente as figuras esquecidas ou ocultas) da nosa historia para construír e divulgar a memoria histórica feminina de Galicia.

Documentación asociada