Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Determinación dos factores de degradación dos petroglifos de campolameiro. Deseño de medidas de conservación

Título: Determinación dos factores de degradación dos petroglifos de campolameiro. Deseño de medidas de conservación

Entidade: Fac. De Farmacia

Departamento: Edafoloxía E Química Agrícola

Investigadora principal: Benita Maria Silva Hermo

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Diccionario contrastivo de valencias verbales español-alemán

Título: Diccionario contrastivo de valencias verbales español-alemán

Entidade: Fac. De Filoloxía

Departamento: Lingua Española

Investigadora principal: Maria Victoria Vazquez Rozas

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Disminución do impacto ambiental causado polas lías e o bagazo na industría vitivinícola mediante a recuperación do ácido...

Título: Disminución do impacto ambiental causado polas lías e o bagazo na industría vitivinícola mediante a recuperación do ácido tartárico e a produción de biosurfactantes e compost

Entidade: Fac. De Farmacia

Departamento: Edafoloxía E Química Agrícola

Investigadora principal: Maria Teresa Del Carmen Barral Silva

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

E.M.E.T-madeira. Estudo de mellora na embalaxe e transporte en empresas do sector da madeira

Título: E.M.E.T-madeira. Estudo de mellora na embalaxe e transporte en empresas do sector da madeira

Entidade: Centro de innovación e servizos tecnolóxicos da madeira (cis-madeira)

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: DPI

E.M.E.T-madeira. Estudo de mellora na embalaxe e transporte en empresas do sector da madeira

Título: E.M.E.T-madeira. Estudo de mellora na embalaxe e transporte en empresas do sector da madeira

Entidade: Cluster de la madera de Galicia

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: DPI

Efecto da adición de nutrientes inorgánicos e orgánicos sobre a estrutura e función da comunidade microbiana planctónica...

Título: Efecto da adición de nutrientes inorgánicos e orgánicos sobre a estrutura e función da comunidade microbiana planctónica na ría de vigo e plataforma adxacente.

Entidade: Fac. De Ciencias Do Mar

Departamento: Ecoloxía E Bioloxía Animal

Investigadora principal: Eva Maria Teira Gonzalez

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Efecto do calentamento global sobre a biodiversidade edafica e as emisións de CO2 na Serra do Xistral (Lugo)

Título: Efecto do calentamento global sobre a biodiversidade edafica e as emisións de CO2 na Serra do Xistral (Lugo)

Entidade: Fac. De Bioloxía

Departamento: Ecoloxía E Bioloxía Animal

Investigadora principal: Maria Jesus Iglesias Briones

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Efectos de las condiciones de formación de biopelículas de listeria monocytogenes sobre su resistencia a la aplicación...

Título: Efectos de las condiciones de formación de biopelículas de listeria monocytogenes sobre su resistencia a la aplicación de atmósferas modificadas en mejillón vivo y cocido: aplicación de bacteriocinas

Entidade: Inst. De Investigacions Mariñas De Vigo

Investigadora principal: Marta Lopez Cabo

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Embrioxénese somática en cultivares autóctonos de vide como achega á xenómica funcional e á análise xenética desta especie

Título: Embrioxénese somática en cultivares autóctonos de vide como achega á xenómica funcional e á análise xenética desta especie

Entidade: Fac. De bioloxía

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Empleo de lodos de depuradora urbana en sistemas silvopastorais. Producción e medio ambiente

Título: Empleo de lodos de depuradora urbana en sistemas silvopastorais. Producción e medio ambiente

Entidade: E. Politecnica Superior Enxeñería Agroforestal

Departamento: Producción Vexetal

Investigadora principal: Maria Rosa Mosquera Losada

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial