Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Desenvolvemento dun sistema xenético de identificación de especies de cefalópodos e avaliación da aplicabilidade da técnica nir

Título: Desenvolvemento dun sistema xenético de identificación de especies de cefalópodos e avaliación da aplicabilidade da técnica nir

Entidade: Centro tecnolóxico nacional de conservación de produtos de pesca (anfaco-cecopesca)

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: RMA

Desenvolvemento dunha ferramenta de xestión ambiental: implementación dunha plataforma tecnolóxica de prospección xeofísica...

Título: Desenvolvemento dunha ferramenta de xestión ambiental: implementación dunha plataforma tecnolóxica de prospección xeofísica e xeoquímica para a avaliación de riscos e impacto ambiental en sistemas litorais sometidos a alta presion antrópica

Entidade: Fac. De Ciencias Do Mar

Departamento: Xeocencias Mariñas E Ordenación Do Territorio

Investigadora principal: Maria Belen Rubio Armesto

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Desenvolvemento dunha metodoloxía sobre simulador de conducción para analizar o factor human diante das novas tecnoloxías ...

Título: Desenvolvemento dunha metodoloxía sobre simulador de conducción para analizar o factor human diante das novas tecnoloxías electrónicas do automóbil

Entidade: Centro tecnolóxico da automoción de galicia (ctag)

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: DPI

Desenvolvemento dunha nova arquitectura interna para un axente intelixente.

Título: Desenvolvemento dunha nova arquitectura interna para un axente intelixente.

Entidade: Fac. Informática

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Desenvolvemento e implantación de tecnoloxía para a adaptación da industria á nova lei de ruido

Título: Desenvolvemento e implantación de tecnoloxía para a adaptación da industria á nova lei de ruido

Entidade: Servicios De Ingeniería Y Montaje Alen, S.L.

Investigadora principal: Blanca Benedicto Soler

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: TAM

Desenvolvemento produto TV interactiva

Título: Desenvolvemento produto TV interactiva

Entidade: Filmanova S.L.

Investigadora principal: Elena Couto Suárez

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: TIC

Desenvolvemento produto TV interactiva

Título: Desenvolvemento produto TV interactiva

Entidade: Interaccion CIM S.L

Investigadora principal: Beatriz Legerén Lago

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: TIC

Desenvolvemento produto TV interactiva

Título: Desenvolvemento produto TV interactiva

Entidade: Caja De Ahorros De Galicia

Investigadora principal: María Reyes Vázquez Arias

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: TIC

Detección do consumo de drogas durante o embarazo a través da análise do pelo materno e o meconio do neonato

Título: Detección do consumo de drogas durante o embarazo a través da análise do pelo materno e o meconio do neonato

Entidade: Fac. De medicina e odontoloxía

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Determinación da exposición ao gas radon en edificios destinados á ensinanza secundaria na camunidade galega

Título: Determinación da exposición ao gas radon en edificios destinados á ensinanza secundaria na camunidade galega

Entidade: Fac. De física

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI