Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Caraterización de materiais plásticos utilizados na fabricación de bigornias para troqueladoras rotativas.análises dunha ...

Título: Caraterización de materiais plásticos utilizados na fabricación de bigornias para troqueladoras rotativas.análises dunha substitución por un polímero termoplástico

Entidade: Rotarydiecutting montenegro,s.a.

Áreas: Empresas

Programa: TMT

Catalizador alimentario para granjas marinas basado en energías renovables

Título: Catalizador alimentario para granjas marinas basado en energías renovables

Entidade: Gaélica solar s.l.

Áreas: Empresas

Programa: REM

Cerámicas biomórficas de sic recubertas con vidro bioactivo para aplicacións biomédicas: estudios in vitro e in vivo

Título: Cerámicas biomórficas de sic recubertas con vidro bioactivo para aplicacións biomédicas: estudios in vitro e in vivo

Entidade: E.T.S.E. Industriais

Departamento: Física Aplicada

Investigadora principal: Betty Mireya Leon Fong

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Cetros - célula transportable para robotización de soldadura

Título: Cetros - célula transportable para robotización de soldadura

Entidade: Navantia s.a.

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: DPI

Circulación residual da ría de vigo: dinámica e hidrografía

Título: Circulación residual da ría de vigo: dinámica e hidrografía

Entidade: Inst. De Investigacions Mariñas De Vigo

Investigadora principal: Aida De La Aurora Fernandez Rios

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Conservación, valoración ambiental e desenvolvemento sostible: propostas de análise económica dalgúns conflitos medio ambientais

Título: Conservación, valoración ambiental e desenvolvemento sostible: propostas de análise económica dalgúns conflitos medio ambientais

Entidade: Inst. Estudios e desenvolvemento de galicia (idega)

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Contribución á mellora da calidade do viño condado e á conservación das súas características organolépticas no tempo

Título: Contribución á mellora da calidade do viño condado e á conservación das súas características organolépticas no tempo

Entidade: Bodegas as laxas s.a.

Áreas: Empresas

Programa: TAL

Coredrugs - Development Of Carbon Monoxide Releasing Drugs

Título: Coredrugs - Development Of Carbon Monoxide Releasing Drugs

Entidade: Fac. De Farmacia

Departamento: Farmacoloxía

Investigadora principal: Maria Isabel Loza Garcia

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Cuantificación e integración espacio-temporal dos factores de control do balance sedimentario da costa atlántica de Galicia

Título: Cuantificación e integración espacio-temporal dos factores de control do balance sedimentario da costa atlántica de Galicia: aportes, eustatismo, tectónica e clima durante o cuaternario

Entidade: Fac. De Ciencias Do Mar

Departamento: Xeocencias Mariñas E Orde

Investigadora principal: Marta Maria Perez Arlucea

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Dereito sanitario. Responsabilidade médico-sanitaria no marco da U.E.: aspectos civís

Título: Dereito sanitario. Responsabilidade médico-sanitaria no marco da U.E.: aspectos civís

Entidade: Fac. De Dereito

Departamento: Dereito Común

Investigadora principal: Maria De La Paz Garcia Rubio

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial