Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Bases demográficas e xenéticas para a determinación do estado de conservación da bolboreta erebia palarica.

Título: Bases demográficas e xenéticas para a determinación do estado de conservación da bolboreta erebia palarica.

Entidade: Fac. De Ciencias

Departamento: Bioloxía Celular E Molecular

Investigadora principal: Bioloxía Celular E Molecular

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Biblioteca dixital de relacións de sucesos na europa da idade moderna (España, Portugal e Italia)

Título: Biblioteca dixital de relacións de sucesos na europa da idade moderna (España, Portugal e Italia)

Entidade: Fac. De Filoloxía

Departamento: Filoloxía Española E Latina

Investigadora principal: Maria Sagrario Lopez Poza

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Biocatalizadores para o tratamento de aire contaminado en reactores multifásicos

Título: Biocatalizadores para o tratamento de aire contaminado en reactores multifásicos

Entidade: Fac. De Ciencias

Departamento: Química Física E Enxeñería Quimica I

Investigadora principal: Maria Carmen Veiga Barbazan

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Biodiversidade microbiana en mananciais termais de galicia: enzimas termofílicas de interese industrial

Título: Biodiversidade microbiana en mananciais termais de galicia: enzimas termofílicas de interese industrial

Entidade: Fac. De química

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Bioreactive composite scaffold design for improved vascular conexion of tissue-engineered products (VASCUPLUG)

Título: Bioreactive composite scaffold design for improved vascular conexion of tissue-engineered products (VASCUPLUG)

Entidade: Fac. De Farmacia

Departamento: Farmacia E Tecnoloxía Farmacéutica

Investigadora principal: Maria Jose Alonso Fernandez

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Cancioneiros galego-portugueses: edición crítica e estudo (en formato impreso e electrónico) de varios corpora...

Título: Cancioneiros galego-portugueses: edición crítica e estudo (en formato impreso e electrónico) de varios corpora. (equipo da Usc: cancioneiro de cabaleiros) (equipo da UDC: segundo cancioneiro aristocrático) (equipo da UVI: cancioneiro de clérigos)

Entidade: Fac. De Filoloxía

Departamento: Filoloxía Galega

Investigadora principal: Maria De Las Mercedes Brea Lopez

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Caracterización e análise da expresión dos factores de transcrición plethora e scarecrow durante os procesos de embrioxénese ...

Título: Caracterización e análise da expresión dos factores de transcrición plethora e scarecrow durante os procesos de embrioxénese somática e formación de raíces adventicias en castiñeiro e carballo

Entidade: Inst. De investigacións agrobioloxicas de galicia

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Caracterización ecolóxica, molecular e rendemento en compostos medicinais de arnica montana l. En galicia...

Título: Caracterización ecolóxica, molecular e rendemento en compostos medicinais de arnica montana l. En galicia. Valoración do seu potencial como cultivo alternativo

Entidade: E. Politecnica Superior Enxeñería Agroforestal

Departamento: Producción Vexetal

Investigadora principal: Rosa Romero Franco

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Caracterización electroquímica de monocapas mixtas de gramicidina a e diferentes moléculas anfifílicas:...

Título: Caracterización electroquímica de monocapas mixtas de gramicidina a e diferentes moléculas anfifílicas: estudo da funcionalidade da canle transmembrana formada polo polipéptido

Entidade: Fac. De Ciencias

Departamento: Química Física

Investigadora principal: Nuria Vila Romeu

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Caracterización experimental en ambiente agresivo da resistencia á fatiga e vida útil de aleaccións de aluminio de alta...

Título: Caracterización experimental en ambiente agresivo da resistencia á fatiga e vida útil de aleaccións de aluminio de alta resistencia 2024-T3 e 7075-T7351 con recubrimentos alternativos de anodizado en ácido sulfúrico e sulfúrico-bórico

Entidade: E.T.S.E. De Camiños, Canais E Portos

Departamento: Enerxía E Propulsión Mariña

Investigadora principal: Maria Mar Toledano Prados

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI