Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Variaciones temporales de alta frecuencia (decenal-estacional-mareal) de las acumulaciones y flujos de gas en la ría de vigo...

Título: Variaciones temporales de alta frecuencia (decenal-estacional-mareal) de las acumulaciones y flujos de gas en la ría de vigo durante el holoceno. Implicaciones e impacto ambiental de la generación y escape de metano en las bateas de mejillón

Entidade: Fac. De Ciencias Do Mar

Departamento: Xeocencias Mariñas E Ordenación Do Territorio

Investigadora principal: Maria Soledad Garcia Gil

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Variaciones temporales de alta frecuencia (decenal-estacional-mareal) de las acumulaciones y flujos de gas en la ría de vigo...

Título: Variaciones temporales de alta frecuencia (decenal-estacional-mareal) de las acumulaciones y flujos de gas en la ría de vigo durante el holoceno. Implicaciones e impacto ambiental de la generación y escape de metano en las bateas de mejillón

Entidade: Inst. De investigacions Mariñas De Vigo

Investigadora principal: Carmen Maria Gonzalez Castro

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Wiki-map galicia culture.

Título: Wiki-map galicia culture.

Entidade: Fac. De belas artes

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Xenética das enfermedades con repercusión médica

Título: Xenética das enfermedades con repercusión médica

Entidade: Fac. De Farmacia

Departamento: Farmacoloxía

Investigadora principal: Maria Isabel Loza Garcia

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Xeración, extracción e estruturación da información lexislativa mediante técnicas de intelixencia artificial (GENEEIA)

Título: Xeración, extracción e estruturación da información lexislativa mediante técnicas de intelixencia artificial (GENEEIA)

Entidade: Telémaco, infor., documentación y sistemas S.L

Investigadora principal: Nuria Sotelo Rodríguez

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: SIN

Xestión sostible dos recursos naturais renovables

Título: Xestión sostible dos recursos naturais renovables

Entidade: Fac. De Ciencias Económicas E Empresariais

Departamento: Economía aplicada

Investigadora principal: Maria Dolores Garza Gil

Grao: Doutora

Ano publicación: 2006

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial