Proxectos de Investigación

Nesta sección atopará información procedente dos resultados das convocatorias de axudas no marco do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Incluimos aqueles proxectos liderados por mulleres que recibiron axudas nas convocatorias do 2005 e 2006 do Programa de Promoción Xeral da Investigación e dos Programas Sectoriais.

PXI-Promoción Xeral da Investigación

Beneficiarios/as:

  • Grupos de investigación das universidades galegas ou de centros/organismos públicos de investigación de Galicia.

 

Programas sectoriais

Beneficiarios/as:

  • Equipos de investigación de universidades, organismos públicos de investigación e centros públicos de investigación da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Centros tecnolóxicos da Comunidade Autónoma de Galicia: proxectos de investigación aplicada.
  • Empresas privadas, agrupacións de empresas de carácter privado ou empresas públicas que teñan entre os seus fins ou realicen actividades de investigación.

 

Os proxectos de investigación son os seguintes:

Aplicación de novas tecnoloxías de enfriamiento e hixienización baseadas no xeo líquido e ozono. A mellora do proceso...

Título: Aplicación de novas tecnoloxías de enfriamiento e hixienización baseadas no xeo líquido e ozono. A mellora do proceso de elaboración de cefalópodos conxelados

Entidade: Pez Austral S.A.

Investigadora principal: Almudena Pena Jove

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: TAL

Aplicación de principios de simplificación e deseño para a fabricación (DFM) e o funcionamento dunha máquina empacadora de atún

Entidade: Herfraga s.a.

Áreas: Empresas

Aprovechamiento de los subproductos de pescado para la elaboración de gelatinas y adhesivos

Título: Aprovechamiento de los subproductos de pescado para la elaboración de gelatinas y adhesivos

Entidade: Centro Tecnolóxico Nacional De Conservación De Produtos Da Pesca (ANFACO CECOPESCA)

Investigadora principal: Ana Belén Torres Ayaso

Ano publicación: 2005

Áreas: Centros Tecnolóxicos

Programa: TAM

Arte marxinal en Galicia

Título: Arte marxinal en Galicia

Entidade: Fac. De Xeografía e Historia

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Atención visual e envellecimento: correlatos psicofisiológicos e conductuais dos procesos de detección automática, de captura...

Título: Atención visual e envellecimento: correlatos psicofisiológicos e conductuais dos procesos de detección automática, de captura involuntaria e de detección voluntaria

Entidade: Fac. De Psicoloxía

Departamento: Psicoloxía Clínica E Psicobioloxía

Investigadora principal: Maria Elena Amenedo Losada

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Avaliación da xestión pública. Análise do deseño, implantación e uso dos indicadores de xestión en servicios municipais

Título: Avaliación da xestión pública. Análise do deseño, implantación e uso dos indicadores de xestión en servicios municipais

Entidade: Fac. De Ciencias Economicas E Empresariais

Departamento: Economía Financeira E Contabilidade

Investigadora principal: Maria Isabel Blanco Dopico

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Avaliación de medidas alternativas e sostibles para o control do nematodo dourado da patata (globodera spp) en Galicia

Entidade: Escola Politécnica Superior Enxeñería Agroforestal

Investigadora principal: Cristina Cabaleiro Sobrino

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Avaliación do impacto de contaminantes quimicos orgánicos na calidade da leite do gando vacún de Galicia

Título: Avaliación do impacto de contaminantes quimicos orgánicos na calidade da leite do gando vacún de Galicia

Entidade: Fac. De Química

Departamento: Química Analítica, Nutrición E Bromatoloxía

Investigadora principal: Maria Del Pilar Llompart Vizoso

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Equipos de Investigación Sectorial

Avaliación dos sistemas de recuperación para a localización de revisións sistemáticas: valoración de filtros metodolóxicos

Título: Avaliación dos sistemas de recuperación para a localización de revisións sistemáticas: valoración de filtros metodolóxicos

Entidade: Complexo Hospitalario "Juan Canalejo"

Investigadora principal: Berta Candia Bouso

Grao: Doutora

Ano publicación: 2005

Áreas: Grupos de Investigación -PXI-

Programa: PXI

Avaliación e mellora dunha nova vacina fronte o ciliado philasterides dicentrarchi patóxeno do rodaballo

Título: Avaliación e mellora dunha nova vacina fronte o ciliado philasterides dicentrarchi patóxeno do rodaballo

Entidade: Cluster de la acuicultura de galicia

Investigadora principal: Esther Sande Landeira

Ano publicación: 2005

Áreas: Empresas

Programa: RMA