Premios

Este apartado recompila aqueles premios relacionados tanto coa introducción da perspectiva de xénero na actividade científica e educativa, como co recoñecemento a aquelas investigadoras que teñen realizada unha laboura destacada

Seminario de Estudios Interdisciplinares de la Mujer. Universidad de Málaga
Ler