Oficinas de Igualdade do SUG

Sección que recolle as oficinas e áreas de igualdade recentemente creadas polas universidade galegas, encargadas todas elas de dirixir as políticas de igualdade destes organismos.

Universidade da Coruña Oficina de Igualdade de Xénero
Universidade da Coruña

Patricia Faraldo Cabana

Universidade de Santiago de Compostela Oficina de Igualdade de Xénero
Universidade de Santiago de Compostela

Trinidad de Miguel Bouzas - Vicerreitoría de Calidade e Planificación
Rúa Nova, 6
15782 Santiago de Compostela

981 563 100 - Ext. 11289
981 547 180
Universidade de Vigo Área de Igualdade
Universidade de Vigo

Carmen Quinteiro Sandomingo
Edificio Miralles. Campus Universitario - 36310 Vigo

986 813 419