Salbia, Seguridade e Hixiene Alimentaria

Salbia, Seguridade e Hixiene Alimentaria

Sector de actividade: Consultoría en Seguridade e Hixiene Alimentaria

Número empregado/as: 2 empregadas (mulleres)

Promotora: María Serantes Fernández

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Titulación Promotora: Licenciada en Bioloxía, especialidade Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía

Ano titulación promotora: 2001

Promotora 2: Irma Moreno Hermida

Titulación Promotora 2: Licenciada en Bioloxía, especialidade Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía

Ligazóns: Salbia

Contacto:

María Serantes - maria [at] salbia [dot] com (Telf. Móvil: 656 870 534)
Irma Moreno -irma [at] salbia [dot] com ( )irma [at] salbia [dot] com (Telf. Móvil: 690 640 755)
Telf: 981 934 120

Servizos:

  • Formación en Hixiene Alimentaria para Manipuladores de Alimentos.
  • Redacción e Implantación de Sistemas de Autocontrol (APPCC).
  • Análises Microbiolóxicas de Augas, Superficies e Alimentos.