Proxecto Conta con Elas

Programa dirixido á muller universitaria emprendedora. Plataforma ideada, xestionada e levada a cabo por mulleres e dirixida a todas as persoas emprendedoras, é unha rede para desenvolver, dentro do programa UNIEMPRENDE, unha plataforma de traballo para potenciar a creación de empresas no ámbito universitario e conseguir resultados de participación das mulleres consoante a súa cota de participación na Universidade.

Promove: Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

Máis información: Proxecto Conta con Elas

Contacto:

Email: info [at] maiv [dot] org