El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física.

Título: El desarrollo profesional de los docentes. Estudio de caso con profesores experimentados de Educación Física.

Autor/a: Raúl Eirín Nemiña

Centro de lectura: Facultade de CIENCIAS DA EDUCACIÓN

Data Lectura: 24 Xul 2009

Departamento: Depto. de DIDÁCTICA E ORGANIZACIÓN ESCOLAR

O desenvolvemento profesional dos docentes preséntase como o obxetivo a acadar pola formación de profesores. Esta tese profundiza na comprensión deste concepto dende a perspectiva cualitativa, interpretativa e centrada nos mestros especialistas de educación física. O marco teórico-metodolóxico no que se fundamenta estructurase arredor dos conceptos de socialización profesional, o coñocemento dos profesores e a profesionalización docente. O desenvolvemento empírico caracterizase polo seu marcado carácter cualitativo, apoiado na metodoloxía biográfico-narrativa e materializado nun estudio de caso. Este está composto por un grupo de seis profesores que, amparados baixo unha modalidad de formación permanente, reflexionan en grupo sobre o seu traballo como profesores e polos problemas que perciben na profesión docente. As apreciaciones, intereses e manifestaciones dos profesores teñen sido reconstruidas narrativamente por parte do investigador, xuntándose en torno a catro núcleos e dezaseis categorías interpretativas que condensan o traballo realizado. Os núcleos organizanse arredor dunha secuencia biográfica na que destacan os antecedentes previos a entrada na profesión, os primeros momentos de desempeño profesional, el período de asentamiento e a asunción plena de la profesión e , por último, a importancia acadada polo contexto educativo como o terreo no que se desenvolven profesionalmente os docentes. Son especialmente destacables as alusions o período de iniciación profesional, os primeros momentos de exercicio profesional, así como a atención que nos merecen as relaciones de poder nos centros. As conclusiones máis destacadas teñen que ver ca categorización do desenvolvemento profesional dos profesores como un proceso, mais aló dun estadio a adquirir; complexo, no que inciden moitos aspectos e condiciones; volitivo, onde xoga un papel irrenunciable a propia vontade e a determinación do profesor por ampliarse profesionalmente e contextual, vinculado de forma interactiva o espacio físico e político onde o profesor leva a cabo a súa labor docente.

Director/a: Lourdes Montero Mesa e Herminia García Ruso

Áreas: Ciencias Sociais,Universidade de Santiago de Compostela