Cenozoic Seismic Stratigraphy Of The Southern Galician Shelf (Nw Spain). Comparative Study With The Canterbury Shelf ...

Título: Cenozoic Seismic Stratigraphy Of The Southern Galician Shelf (Nw Spain). Comparative Study With The Canterbury Shelf (Se New Zealand)During The Quaternary.

Autor/a: Carlos Alberto Ferrín Fernández

Calificación: Sobresaliente Cum Laude

Data Lectura: 4 Xul 2005

Departamento: Xeociencias Mariñas E Ordenación Do Territorio

Director/a: Soledad García Gil, Federico Vilas Martín

Áreas: Ciencias Experimentais,Universidade de Vigo