Oficinas de Igualdad del SUG

Sección que recolle as oficinas e áreas de igualdade recentemente creadas polas universidade galegas, encargadas todas elas de dirixir as políticas de igualdade destes organismos.

Universidade da Coruña Oficina de Igualdade de Xénero
Universidade da Coruña

Patricia Faraldo Cabana