Congresos y Seminarios

Este apartado reúne todos aqueles eventos científicos que poidan ser de interese para as investigadoras galegas, realizando un especial énfase naqueles que teñan relación coa introducción da perspectiva de xénero no ámbito científico.

27 05 2011
Comisión de Estudos de Xénero e Asociación Luso-Galega de Antropoloxía Aplicada