Composición

A Unidade de Muller e Ciencia de Galicia esta constituída polos seguintes membros:

  • Presidenta/e
  • Vicepresidenta/e primeira/o
  • Vicepresidenta/e segunda/o
  • Vicepresidenta/e terceira/o
  • Secretaria/o
  • Vogais