Subvencións e axudas para mulleres emprendedoras 2007

  • Axudas para a posta en marcha dunha empresa (establecemento da muller como empresaria ou apoio ao desenvolvemento de emprendementos innovadores liderados por mulleres cofinanciado polo FSE).
  • Subvención para o acceso á titularidade compartida (cofinanciado polo FSE).
  • Titorización e asesoramento de 10 empresas lideradas por mulleres.

Promove:
Servizo Galego de Igualdade - Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar - Xunta de Galicia

Máis información: Mulleres en Galicia

Contacto:

Servizo Galego de Igualdade
Praza de Europa 15 A, 1º Área Central (Fontiñas)
15781 Santiago de Compostela
Telf: 981 545 366 Fax: 981 545 365
Email: sgpihm [at] xunta [dot] es