Amallós Consultaria SLNE

Amallós Consultaria SLNE

Número empregado/as: (homes e mulleres) 2 mulleres

Promotora: Eva Mª García Quinteiro

Universidade: Universidade de Santiago de Compostela

Titulación Promotora: Licenciatura en Psicoloxía

Ligazóns: Amallós Consultaria SLNE

Contacto:consultaria [at] amallos [dot] es ( )consultaria [at] amallos [dot] es

Servizos:

 • Detección e avaliación das demandas dos deportistas e o seu entorno.
 • Avaliación da satisfacción dos usuarios de instalacións deportivas.
 • Elaboración de propostas de mellora da eficiencia dos servizos deportivos.
 • Adestramento psicolóxico: desenvolvemento e mantemento das habilidades psicolóxicas implicadas no deporte.
 • Asesoramento en plans de preparación deportiva para a optimización de resultados dos deportistas.
 • Elaboración e aplicación de programas formativos e de asesoramento psicolóxico.
 • Actuacións destinadas o fomento da práctica deportiva na poboación en xeral.
 • Información e asesoramento as persoas implicadas no deporte base.
 • Promoción da actividade física como facilitadora dun estilo de vida saudable nas empresas.
 • Formación en habilidades sociais e de xestión: asertividade, xestión do tempo, comunicación, delegación e liderado, traballo en equipo.
 • Desenrolo de programas de deshabituación tabáquica para mellorar a calidade de vida dos traballadores.
 • Deseño e desenvolvemento de plans de formación continua dentro das organizacións.
 • Organización de eventos deportivos.
 • Traballos de investigación.
 • Dirección técnica de xornadas, seminarios, congresos, conferencias e encontros.