Seminario Muller e Universidade

Universidade de Santiago de Compostela

Seminario Mulleres e Universidade Centro de Estudos Avanzados - Casa de Europa
Parque de Vista Alegre Rua Salvadas, s/n
15705 Santiago de Compostela

Teléfono: 
981 554 855 - Ext. 16323
Correo: 
semuniv@usc.es