Segon pla d’acció per a la igualtat entre dones i homes a la Universitat Autònoma de Barcelona

Autor/a: 
Universidade Autónoma de Barcelona
Entidade: 
Universidade Autónoma de Barcelona
Colección: 
Quadrienni 2008-2012
Ano publicación: 
2008

Diagnose da situación

A desigualdade das mulleres na universidade non é un problema susceptible de ser resolto en pouco tempo.
A nosa universidade (Autónoma de Bracelona) atópase nun intre de renovación do personal académico e administrativo e , por isto, é especialmente importante a aplicación deste compromiso de igualdade.

Personal académico

Neste colectivo a desigualdade entre homes e mulleres é máis evidente. O peso relativo das mulleres nas distintas posicións invértense en relación cos seus compañeiros a medida que subimos na categoría.

Personal de administración e servizos

A diferenza do caso académico, neste sector a presenza de mulleres é relativamente elevadaa, especialmente nos funcionarios onde se supera o 50%. Non obstante, nos cargos máis altos a proporción feminina segue a ser menor.

Alumnos

Atopamos unha sobrerepresentación de mulleres nos diferentes ámbitos, excepto no das tecnoloxías.
En canto ao rendimento académico, confírmase que as mulleres superan en nivel ao alumnado masculino.
No caso dos doutorandos, evidénciase unha presenza feminina menor que no ámbito dos titulados.

(...)