Mainstreaming de género. Marco conceptual, metodología y presentación de buenas prácticas

Autor/a: 
Consejo de Europa
Entidade: 
Instituto de la Mujer
Ano publicación: 
2003

Texto de referencia en materia de mainstreaming de xénero. Moi riguroso na conceptualización deste tipo de política de igualdade e moi útil polas recomendacións e os exemplos prácticos que describe.