Guía de boas prácticas en Ciencia e Tecnoloxía

Autor/a: 
Servizo Galego de Igualdade
Entidade: 
Xunta de Galicia
Ano publicación: 
2002

Guía elaborada para o profesorado de secundaria, que recolle aqueles contidos necesarios para introducir a perspectiva de xénero na ensinanza das ciencias. Con dita fin, describe conceptos clave do estudo das desigualdades de xénero e aporta exemplos de actividades encamiñadas a visibilizar ás mulleres científicas e os atrancos aos que se enfrontan.