El sexisme a la UAB. Propostes d´actuació i dades per a un diagnòstic

Autor/a: 
Izquierdo, M.J. (dir.)
Entidade: 
Bellaterra-Barcelona: Servei de Publicacions Universitat Autònoma de Barcelona
Ano publicación: 
2004
ISBN: 
84-490-2358-0

Documento que ofrece un diagnóstico da situación das mulleres na Universidade Autónoma de Barcelona e que formula propostas de mellora. Ofrece un amplo abano de datos segregados por sexo relativos a situación do persoal docente e investigador, ao persoal de administración e servizos e ao alumnado. Deste modo, constata como as maiores desigualdades danse no colectivo do profesorado tanto en termos de segregación no ámbito do coñecemento, como de desigualdade na carreira académica e presenza nos órganos de decisión.