Subvencións para a implantación de plans de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes

07/07/2009
Entidade: 
Ministerio de Igualdade
Publicada en: 
BOE

Orde IGD/1738/2009, do 19 de xuño, pola que se convocan as axudas á pequena e mediana empresa e outras entidades para a implantación de plans de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, correspondentes ao ano 2009.

Estas subvencións terán como beneficiarias as empresas, sociedades cooperativas, comunidades de bens, asociacións e fundacións de entre 30 e 250 traballadores e traballadoras que, no ámbito das relacións laborais, adopten voluntariamente un plan de igualdade con tendencia a conseguir na empresa a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes e a eliminar a discriminación por razón de sexo.

 

Maís información