Convocatoria do Programa de Comunicación e Sensibilización Social 2009 (Diverciencia)

22/06/2009
Publicada en: 
DOG

Orde do 22 de abril de 2009 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes a accións de comunicación e divulgación científica e tecnolóxica [Diverciencia] no marco do Programa de Comunicación e Sensibilización Social (CSS) do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE) e se procede á súa convocatoria para o ano 2009.


Ligazóns:
Páxina Consellería de Economía e Industria
Páxina do DOG