Bolsas en Investigación Mariña

14/03/2008
Entidade: 
Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos
Publicada en: 
DOG

Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria de bolsas para a formación de persoal especialista en temas de investigación mariña correspondentes ao programa de recursos humanos do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica e se procede á súa convocatoria.