Axuda

Convocatoria de subvencións para o Fomento da Propiedade Industrial 2009

Orde do 5 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións para o fomento da propiedade industrial, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se pro

Axudas para o apoio á execución de programas sobre igualdade no ámbito universitario e dos organismos públicos de investigación

Resolución do 17 de novembro de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas e subvencións para o apoio á execución de programas sobre igualdade no ámbito universitario e

Obxectivos

Os obxectivos, así coma a finalidade da Unidade de Muller e Ciencia de Galicia, son os seguintes: