Axuda

Axudas para a Realización de Proxectos de Investigación, Programas de Actividade Investigadora e Accións Complementarias

Axudas para a Realización de Proxectos de Investigación, Programas de Actividade Investigadora e Accións Complementarias dentro do programa nacional de proxectos de investigación fundamental, no

Subvencións para o fomento do uso das deducións fiscais e das bonificacións na cotización á Seguridade Social I+D+i

Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o fomento do uso das deducións fiscais e

Axudas para o Fomento da Propiedade Industrial do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica

Orde do 11 de marzo de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das subvencións para o fomento da propiedade industrial, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se

Axudas para o Programa de incentivación da incorporación e intensificación da actividade investigadora (Programa I3) en Galicia

Orde do 13 de outubro de 2008 pola que se convocan as axudas para o ano 2008 da liña de incorporación e intensificación da actividade investigadora (Programa I3) na Comunidade Autónoma de Galicia

Programa de Recursos Humanos Manuel Colmeiro. Convocatoria 2008

Orde da Consellería de Innovación e Industria de 21 de maio de 2008, pola que se establecen as bases reguladoras do programa Manuel Colmeiro de axudas á incentivación da consolidación de investig

Inscrición no catálogo de grupos de investigación. Convocatoria 2008

Orde do 10 de xuño de 2008 pola que se crea o catálogo de grupos de investigación pertencentes ao sistema público de I+D+I de Galicia, se dictan regras para o seu funcionamento e se crea o corres

Convocatoria de axudas para o Programa de Cultura Científica e da Innovación 2009

A Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía (FECYT) publicou a convocatoria de axudas para o Programa de Cultura Científica e da Innovación 2009, que tén por obxeto regular o procedemento

Convocatoria de axudas no marco do Programa CONSOLIDER-Ingenio 2010 e do VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011

Ó abeiro da Orde PRE/621/2008, de 7 de marzo (BOE número 59, de 8 de marzo de 2008), pola que se regulan as bases, o réxime de axudas e a xestión da liña instrumental de actuación de proxectos de

Axudas correspondentes ao Programa de Promoción Xeral de Investigación do Plan Incite para o 2009

Orde do 3 de xuño de 2009 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións correspondentes ao Programa de promoción xeral de investigación

Convocatoria de axudas para a Consolidación e a Estruturación de Unidades de Investigación Competitivas 2009

Orde do 2 de xuño de 2009 pola que se convocan axudas para a consolidación e a estruturación de unidades de investigación competitivas do sistema galego de I+D+I do ano 2009, en réxime de concor